Parićevanje drv po starinski

16.
TRA.
16.
TRA.

Prikazivanje tradicijskog  običaja spremanja drva za ogrjev.

 

  • Piljenje trupaca po starinski sa starim ručnim pilama – amerikankama
  • Natjecanje u piljenju sa starim ručnim pilama – amerikankama u paru
  • Demonstracija pripreme drva za ogrijev
  • Pokaz cijepanja drva tradicionalnim starinskim alatima
  • Natjecanje u zabijanju čavli u cok

 

 

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo