Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Magijski ritual | Magic ritual | Magijski ritual

Peto godišnje doba poznato je pod nazivom karneval, poklade, maškare ili pust. U ovim krajevima traje od blagdana svetog Antuna ili Antonje (17. 1.) pa sve do Pusta, dana prije Pepelnice, koja označava početak korizme. Halubajski zvončari svake godine u to doba kreću na tradicionalni ophod svojim krajem. U tri dana ophoda, na Pusnu nedjelju, Pusni ponedjeljak i Pust (u utorak), zvončari obiđu mnoga sela i zaselke Kastavštine na područjima današnje Općine Viškovo, Grada Kastva i Grada Rijeke. Sva tri dana ophoda započinju u selu Marčelji, kod Bačurkinih, u ranim jutarnjim satima te traju do večeri. Zvončarska skupina obilazi dvadesetak sela dnevno zaustavljajući se u svakom na okrijepi i druženju s domaćinima, čime se pridonosi rastu osjećaja zajedništva i održavanja ove žive tradicije.

In the local area, the carnival period is also known as the fifth season. It lasts from the feast day of st. Anthony (17 january) to Shrove Tuesday, the day before Ash Wednesday, which marks the beginning of Lent. At this time of the year, the Halubajski zvončari start their traditional annual pageant. Over three days, on the Sunday, Monday and Tuesday before Lent, the zvončari visit many villages and hamlets in the Kastav area, which includes the present Municipality of Viškovo, the Town of Kastav, and the City of Rijeka. On all three days, they start their pageant, which lasts from the early morning until the evening, in a house called kod Bačurkinih in the village of Marčelji. The zvončari visit approximately twenty villages a day, stopping in each one for refreshments and to get together with their hosts, which contributes to the sense of community and keeping this tradition alive.

Peti štajon naziva se karneval, poklade, maškare, ale pust. Va oveh krajeh dura od Svetega Antona al Antonji (17. 1.) pa se do Pusta, dana pred Pepelnicun kad pošne korizma. Halubajski zvončari, po užance, sakega leta va to vreme gredu obać svoj kraj. Va tri dni obahajanja, na Pusnu nedeju, Pusni pundejak i Pust, zvončari pasaju fanj sel i zaselki Kastavšćini ka su danaska pod Općinun Viškovo, Gradon Kastvon i Gradon Rekun. Si tri dni obahajanja pošnu va sele Marčeji, pul Bačurkineh, rano jutro i duraju se do večera. Zvončarska kumpanija pasa po dvajsetak sel na dan, fermujuć se va saken kade se okrepe i podruže z judi ki jih radi dočekuju. Si skupa su jena vela kumpanija ka drži i čuva da i daje žive ta stara užanca.


Magijski ritual | Magic ritual | Magijski ritual Legenda | Legend | Legenda Kolo | Kolo (circle dance) | Kokora Povorka | Parade | Kolona Odora | Costume | Montura Pust
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo