Događanja

Pusni turnir va pikade

02. VEL

Pikado klub Nevera, Marinići

Turistička zajednica Općine Viškovo
e-mail: info@tz-viskovo.hr
tel. 051/257-591

Velo maškarano srce

09. VEL

Caffe bar Parabela - Dovičići

Turistička zajednica Općine Viškovo
e-mail: info@tz-viskovo.hr
tel. 051/257-591

"Maškare va mojen oke" - Izložba dečjeh radi

18. VEL

Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora, Marinići

Turistička zajednica Općine Viškovo
e-mail: info@tz-viskovo.hr
tel. 051/257-591

Turistička zajednica Općine Viškovo
e-mail: info@tz-viskovo.hr
tel: 051/257-591

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo